- Nytt regionråd

Sør-Troms regionråd gjennomførte konstituerende møte 06.11.15. Ny leder av regionrådet er Dag Sigurd Brustind fra Ibestad kommune, mens Marianne Bremnes fra Harstad kommune ble gjenvalgt som nestleder. Begge er valgt for 2 år.

Regionrådet et politisk samarbeidsorgan. Det skal arbeide for å utvikle og styrke regionen, spesielt infrastrukturen og rammebetingelsene for kommunene og næringslivet.

Sekretariatet består av Sturla Bangstad (daglig leder) og Nina Dons-Hansen (prosjektleder).

Bildet viser ordførerne som utgjør det nye regionrådet: Bernhardt Halvorsen (Lavangen), Marianne Bremnes (Harstad), Torbjørn Larsen (Kvæfjord), Helene Berg Nilsen (Skånland), Dag Sigurd Brustind (Ibestad), Sigrun W. Prestbakmo (Salangen). Eva Ottesen (Gratangen) var ikke til stede på møtet.

- Harstadregionen fortsatt med i nasjonalt utviklingsprogram

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har bevilget kr 1 560 000,- til Sør-Troms regionråd for gjennomføring av prosjektet "Harstadregionen - samspill imella bygd og by." Prosjektet blir dermed en del av KMDs andre fase i det nasjonale Byregionprogrammet. 37 regioner med over 220 kommuner er med i programmet.

Harstadregionens tema er nærings- og stedsutvikling. Prosjektmålet er å utarbeide en interregional utviklingsplan for økonomisk vekst og samhandling. Vi vil samarbeide tett med Narvikregionen som også er med i programmet.

Les prosjektplanen under fanen "prosjekt."

- Kystplan Midt- og Sør-Troms

Kystsoneplanen blir utarbeidet i et interkommunalt samarbeid - Prosjektet "Kystplan Midt- og Sør-Troms" er en del av prosjektet "Kystplan Troms", Troms fylkeskommunes satsing på oppdatering av kystsoneplanene for å avklare nåværende og fremtlidig bruk og vern av sjøområdene i hele Troms fylke. Link: Mer om prosjektet

- imella - ei opplevelsesrute i Sør-Troms

Naturskjønne og kulturelle plasser i kommunene i Sør-Troms skal bygges opp, bindes sammen og forsterkes. Dette er et interkommunalt prosjekt som skal bidra til nyskaping og videreutvikling av næringer tilknyttet kulturarven, lokal stedsutvikling og sterkere regional tilhørighet. Utviklinga av plassene skal bidra til at folk tar i bruk “sitt” sted og besøker regionen de tilhører. Link: Mer om prosjektet

- Hemningsløst, vakkert og ekte

Sør-Tromsregionen består av de syv kommunene; Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen og Skånland. Fra 01.01.2013 ble Bjarkøy og Harstad kommune slått sammen. Kommunene ligger kranset rundt Vågsfjorden, og er en del av Hålogalandsregionen som, i tillegg til Sør-Troms, består av Ofoten, Vesterålen og Lofoten.

Regionen har samlet ca 36.000 innbyggere, med Lavangen som den minste (ca. 1000) og Harstad som størst (ca. 24.500). Mer informasjon om den enkelte kommune finner du på kommunens nettside (pek på kommunevåpenet øverst).

Mer informasjon om regionrådet eller regionen finnes under menypunktene over.

- Brosjyre om Sør-Troms

Regionrådet har utarbeidet en brosjyre om regionen. Dersom du finner den nyttig, så kan du henvende deg til oss for å få flere eksemplarer. Brosjyren kan også leses her, last ned pdf fil under !• Last ned her

- Regionrådet på Facebook• Til facebooksiden her